YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Ekrem ERKUT Başkan ECA / EMAR Genel Müdürü
Ufuk ATAN Başkan Vekili VAILLANT Genel Müdür Yardımcısı
Koray FEDAR Sayman Üye ALARKO-CARRIER Bayilik Satışları Direktörü
Dr. Celalettin ÇELİK Üye VIESSMANN Genel Müdürü
Rezzan ÖZSARFATİ Üye DENKO Isı Genel Müdürü
Pınar CANLI Üye BAYMAK Satış ve Pazarlama Direktörü
Kıvanç ARMAN Üye BOSCH TERMOTEKNİK Satış Genel Müdürü
Zeki ÖZEN Üye DAIKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ARARAT Üye GASSERO Genel Müdürü
Kerem ÜNLÜ Üye ÇUKUROVA ISI Yönetim Kurulu Üyesi

Bu kuruluşların mühendis kökenli kişilerce kurulmuş ve faaliyette bulunan yetkili satıcı ve yetkili servis örgütleri vardır. Bu örgütler, şehir gaz dağıtım kuruluşlarının şartname ve yönetmeliklerine göre hazırlanan tesisat projelerinin onaylatılıp, uygulamaya geçirilmesi, gaz açılması ve tüketicinin kullanımına hazır hale getirilmesi için çalışmaktadırlar.

Ayrıca Derneğimiz bünyesinde bulunan Tanıtım ve Pazarlama Komitesi, Ankara Komitesi ve Teknik Komitemiz de çalışmalarıyla Yönetim Kurulumuza büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Tanıtım ve Pazarlama Komitemiz; doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle çeşitli tanıtım faaliyetlerini yürütmekte, sektörümüzde haksız rekabetin önlenebilmesi ve çalışmalarımızın sürekliliğinin sağlanması görevlerini üstlenmektedir. Teknik Komitemiz ise; kurum ve kuruluşların şartnameleri doğrultusunda cihazlarla ilgili uygulanması gerekli standartların, yönetmeliklerin alt yapısının hazırlanması hususlarındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Neden Doğalgaz
  • Sektör iş etik ilkelerini uyguluyoruz

  • Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) nedir?
    www.servis.gov.tr
  • İSMEK İklimlendirme Okulu
    Tanıtım Videoları