TARİHÇE

Derneğimiz, DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 1993 yılında kurulmuş olup,

Ülkemiz doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek,

 • Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak,
 • Doğal gaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, nizamname, şartname, kararname, standart vb. hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve Türk Doğal Gaz Sektörü'nün yerli ve yabancı en önemli sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

DOSİDER, doğal gaz sektörü içinde üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ortamının oluşturulması, ortak sorunların çözüme ulaştırılmasının sağlanması; kullanıcıların standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almalarının temini ile bu konularda istismarın oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması konularını kendine amaç edinmiştir. Sektörün önde gelen 31 firması DOSİDER üyesidir.

 • Neden Doğalgaz
 • Sektör iş etik ilkelerini uyguluyoruz

 • Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) nedir?
  www.servis.gov.tr
 • İSMEK İklimlendirme Okulu
  Tanıtım Videoları